University of Maryland 2019 Board

President

Vice President

Treasurer

Secretary

Marketing/Social Media Officer

Ameya Upadhyay

Okam Sorochukwu   

Basit Ghauri

Devashish Shrestha

Amanda O’Shaughnessy

Scroll to Top